Oznam - čítajte pozorne!
Táto stránka je určená na oboznámenie sa s nastavením a otestovaním správneho fungovania aplikácie Supervisor na Vašom počítači.
Aplikácia Supervisor umožňuje súčasne vysielať dve kamery, ktoré máte pripojené k Vášmu počítaču a zároveň vysielať aj pracovnú plochu Vášho počítača.
Pre toto vysielanie nie je potrebné inštalovať do Vášho počítača žiadny dodatočný software.

Je ale nutné povoliť Vášmu internetovému prehliadaču prístup ku kamerám, mikrofónu a snímaniu pracovnej plochy.

Predpokladom pre správne fungovanie aplikácie Supervisor je potrebné mať zaktualizovaný internetový prehliadač. Odporúčané internetové prehliadače Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari alebo Microsoft Edge.

Kontrolu a nastavovanie Vášho počítača spustíte kliknutím na červené tlačidlo Otestovať kamery aj vysielanie. Budete požiadaný o udelenie povolenia prístupu stránke Supervisor ku kamere(ám) a mikrofónu. Následne budete postupne kliknať na tlačidlá Spustiť v troch oknách nižšie. Tým si otestujete a nastavíte vysielanie z vašich kamier a zdieľanie plochy. Pri povoľovaní zdieľania plochy (obrazovky), je nutné povoliť zdieľať Celú plochu (obrazovku), nielen okno prehliadača. Pri ostrej prevádzke už nebudete musieť klikať na tlačidlo testovania a rovno budete vyzvaný k udeleniu prístupu ku kamerám, mikrofónu a ploche.

Testovanie a nastavenia počítača môžete opakovať znova načítaním tejto stránku.

Upozornenie: Pri ostrej prevádzke je potrebné použiť rovnaký počítač a internetový prehliadač ako pri testovaní, ktoré prebehlo úspešne. Pri ostrej prevádzke neodporúčame použiť pripojenie cez VPN. Váš firewall musí povoľovať celú doménu supervisor.click aj subdomény a porty TCP: 80,443,5080,1935,8554,8081,8083,6262 a UDP: 40000-65535.
V tomto okne sa zobrazí video Vášho Supervízora (napr. lektora, skúšobného komisára, atď.)
V tejto časti sú zobrazené základné informácie o Supervízii (konzultácii, skúške) ako názov, dátum, čas. Dôležité je skontrolvať si Váš e-mail.
V tomto okne sa zobrazí diskusia všetkých zúčastnených. Diskusia je aktívna len ak vysiela Supervízor.

Testovať nastavenia počítača

Váš e-mail: meno@example.com Vaše ID: 123

Začiatok 15.5.2020 o 11:00.
Nastavte všetky kamery podľa nižšie uvedených inštrukcií.

Spoločná diskusia
Kam. 1

Tvár / portrét

Kamera 2

Plocha počítača

Kamera 3

Miestnosť

V tomto okne spúšťate vysielanie Vašej prvej (hlavnej) kamery. Mala by smerovať na Vašu tvár.

V hornej časti tohoto okna vyberiete kameru a mikrofón, ktoré chcete použiť na vysielanie. Ak máte externú kameru, tak je potrebné, aby ste ju pripojili k počítaču skôr ako spustíte internetový prehliadač, resp. otvoríte túto stránku.

Po vybratí kamery a mikrofónu môžete kliknúť na tlačidlo "Spustiť". Náslende by sa mal zobraziť obraz z Vašej kamery v strede tohoto okna. Zároveň ak rozprávate, mal by na zeleno preblikávať indikátor mikrofónu vpravo hore nad obrazom z kamery. Ak vidíte obraz z kamery a preblikáva indikátor mikrofónu, tak nastavenie tejto kamery je v poriadku a môžete pokračovať v nastaveniach zdieľania plochy (obrazovky).

Informácia pre používateľov Mac OS (Apple):
Môže sa stať, že pred použitím kamery, bude potrebné udeliť prístup internetovému prehliadaču ku kamere. Buď budete na pridelenie tohoto povolenia vyzvaný automaticky alebo môžete toto povolenie urobiť v časti Systémové nastavenia -> Bezpečnosť a súkromnie -> Súkromnie -> v ľavej časti vyberiete "Kamera" -> v pravej časti je zoznam aplikácií, ktoré majú prístup ku Kamere. Tu je potrebné, aby v tomto zozname bol aj Váš internetový prehliadač.
Je možné, že rovnaké nastavenie bude potrebné urobiť okrem Kamery aj pre Mikrofón.
V tomto okne spúšťate zdieľanie Vašej plochy (obrazovky).

Pri zdieľaní plochy už nevyberáte žiadnu kameru. Dôležité v tomto prípade je nastaviť zdieľanie CELEJ plochy (obrazovky) (týka sa hlavne prehliadača Mozilla Firefox). Každý internetový prehliadač má toto nastavenie urobené trochu inak.

Testovanie zdieľania plochy spustíte kliknutím na tlačidlo "Spustiť". Tu je potrebné, aby ste podrobne sledovali a čítali na čo sa Vás prehliadač bude pýtať. Ako už bolo spomenuté, je potrebné si dať pozor na to, aby ste prehliadaču umožnili snímanie celej plochy (obrazovky), nielen oknu internetového prehliadača. Ak by sa Vám to nepodarilo na prvý krát, tak môžete opakovane načítať celú stránku a postup znova zopakovať.

Ak vidíte v okne obraz vašej plochy (obrazovky), tak nastavenie prebehlo úspešne a môžete pokračovať k nastaveniu sekundárnej kamery.

Informácia pre používateľov Mac OS (Apple):
Môže sa stať, že pred zdieľaním plochy, bude potrebné udeliť prístup internetovému prehliadaču ku Záznamu obrazovky. Buď budete na pridelenie tohoto povolenia vyzvaný automaticky alebo môžete toto povolenie urobiť v časti Systémové nastavenia -> Bezpečnosť a súkromnie -> Súkromnie -> v ľavej časti vyberiete "Záznam obrazovky" -> v pravej časti je zoznam aplikácií, ktoré majú prístup ku zaznamenávaniu obrazovky. Tu je potrebné, aby v tomto zozname bol aj Váš internetový prehliadač.
V tomto okne spúšťate vysielanie Vašej druhej (sekundárnej) kamery. Táto kamera by mala smerovať na miestnosť, v ktorej sa nachádzate, tak aby bolo viditeľné ako pracujete za počítačom.

Aby bolo možné efektívne použiť aj túto sekundárnu kameru, tak je potrebné, aby ste k počítaču mali pripojené aj druhú externú kameru. Ak druhú kameru nemáte, tak jedno z riešení je, že v miestnosti umiestnite ďalší počítač s kamerou (najlepšie notebook s kamerou). V tomto notebooku si otvoríte odkaz z mailu, ktorý je určený pre "Kameru 3" a náslende zapnete vysielanie sekundárnej kamery cez tento notebook.

Druhou možnosťou je použiť na vysielanie mobilný telefón, v ktorom si otvoríte tento odkaz (prípadne samostatný odkaz pre kameru 3, ktorý Vám príde v pozvánke). Aby Vám nevypýnalo obrazovku mobilného telefónu (čím sa preruší aj vysielanie obrazu), tak je potrebné aby ste si výstup z kamery zapli na celú obrazovku mobilného telefónu (fullscreen).

Upozornenie
Každú Kameru (1,2,3) spustite iba na jednom zariadení. To znamená, že ak na počítači spustíte Kameru 1 a Kameru 2 (plochu) a následne na mobilnom telefóne spustíte Kameru 3, tak na počítači už Kameru 3 nespúšťajte.


Informácia pre používateľov Mac OS (Apple):
Rovnaké ako pri Kamere 1.